Integritetspolicy

Questa è l’informativa sulla privacy di Élite S.r.l., Via Jacopo del Verme 7, Milano, 20159, e-post: info@ginmilanoelite.com, telefon: 347 462 3927

Den beskriver hur din information kommer att användas och samlas in när du använder vår webbplats: https://www.ginmilanoelite.com. Genom att använda den samtycker du till att vi samlar in och använder din information, om du inte samtycker ber vi dig att inte använda vår tjänst.

Vi har befogenhet att ändra denna policy när som helst utan att vara skyldig att meddela dig. Ändringarna kommer att träda i kraft efter 180 dagar, om du använder tjänsten efter dessa dagar ger du automatiskt samtycke till ändringarna som görs, av denna anledning rekommenderar vi att du granskar denna sida med jämna mellanrum.

 1. Informationen vi samlar in:

  1. Namn
  2. E-post
  3. Mobilnummer
  4. Företagets namn
 2. Hur vi använder information för att:

  1. Marketing/ Promozionali
  2. Stöd

  Om vi vill använda din information för ett annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke till det. Vi kommer endast att använda denna information för det ändamål för vilket vi har bett om ditt samtycke och inte av andra skäl om inte dessa krävs enligt lag.

 3. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att dela någon av din personliga information med tredje part, om vi vill göra det kommer vi att be om ditt samtycke. Det enda undantaget från denna regel är för tjänster som tillhandahålls av följande tredje parter:

  1. Google Analytics

  Vi garanterar att informationsdelning uteslutande är för syftet med tjänsten som tillhandahålls av dessa tredje parter och att de inte kommer att behålla den längre än vad som begärts.

  Vi kan även avslöja din information av följande skäl: 1. För att följa tillämplig lag, domstolsbeslut eller andra rättsliga åtgärder; 2. För att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; 3. att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter.

  Om Tjänsten eller vårt företag slås samman med ett annat företag eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.
 4. Lagring av din information:

  Vi kommer att behålla din information i 90 dagar eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder såsom journalföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl såsom upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande etc. Ingen av den återstående och aggregerade anonyma informationen som identifierar dig (direkt eller indirekt) får lagras på obestämd tid.

 5. Dina rättigheter

  Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dem. Du kan också begränsa eller motsätta dig aktiv behandling av densamma. &Egreve; i din makt att: – be oss att dela eller överföra din information till en annan enhet; – återkalla det samtycke du har gett oss; – behandla dina uppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en juridisk myndighet, vänligen observera i enlighet med tillämpliga lagar.

  För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@ginmilanoelite.com.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den begärda personliga informationen, eller om du återkallar ditt samtycke att behandla den för de ändamål som efterfrågas, kanske du inte kan komma åt eller använda tjänsterna för vilka din information begärdes.

 6. Cookies etc.

  Om du vill veta mer, se vår Cookiepolicy.

 7. Säkerhet:

  Säkerheten för din data är viktig för oss, varför vi kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att undvika att de går förlorade. Vi kan dock inte garantera total säkerhet mot någon risk för konstant dataförlust över tid. Av denna anledning sker ditt samtycke att använda dina uppgifter på egen risk.

 8. Tredjepartslänkar och användning av din information:

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna information är endast giltig för denna webbplats och inte för andra webbplatser, inklusive de från tredje part som kan nås från denna webbplats via länkar. Vi rekommenderar att du läser informationen på varje sida du besöker. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för innehållet i någon annan information än denna.

 9. Klagomål:

  Vid frågor eller tvivel angående behandlingen av information kan du kontakta Élite S.r.l., Via Jacopo del Verme 7, Milano, e-post: info@ginmilanoelite.com. Vi kommer att svara dig så snart som möjligt i enlighet med tillämplig lag.

Sekretessinformation genererad med: CookieYes.

Privacy | Cookie Policy | This site is protected by, Privacy Policy and Terms of Service of Google.
Sei maggiorenne? Questo sito richiede che tu abbia almeno 18 anni per poter accedere.