Socialt
Hållbar

Idén om att återföra värde

Odlingen av botaniska ämnen blir konkret stöd för etiska och sociala integrationsprojekt inom kooperativen KOALA och VALDIBELLA

KOALA
Socialt kooperativ

«Casa tra la Gente» projectet av KOALA Cooperativa Sociale omfattar idéén om icke-institutionell psykiatri, för att bevara länken mellan förmånstagare och territoriet, vilket garanterar upprätthållandet av patientens autonomi
De mål som projektet strävar efter är:
  • förhindra känslan av övergivenhet och social isolering;
  • stödja familj och vårdgivare;
  • bygga och underhålla ett effektivt nätverk av sjukvårdsstöd;
  • främja en kultur av godkännande av den kroniskt psykiatriska patienten som en fullvärdig medborgare;
  • utveckla en närvarokultur, social nätverksintegration och samarbete.
VALDIBELLA Biologiskt jordbruk
Valdibella är ett hållbart project inom vilket alla resurser, både mänskliga och naturliga, finner sin uppfyllelse.
Kooperativet grundades i juni 1998 i ett område med ett starkt jordbruks och landsbygds kall, vid sidan av det salesianska Itaca samfundet, som arbetar med att välkomna unga människor med social oro och genom Jonathan projektet främja deras inträde i arbetslivet.
Från början har kooperativet försökt att undergräva de kulturella skiktningar som har dominerat det sicilianska territoriet under de senaste åhundradena: det vill säga att återställa värdighet för jordbrukare, främja konkreta åtgärder mot kommersiell exploatering och utnyttjande av arbetskraft samt implementera ekologiska jordbruksmetoder som fokuserar på biologisk mångfald och på inhemska grödor.
ADDIO PIZZO
Det finns ingen verklig tillväxt om inte kollektiv: även av denna anledning har kooperativet sedan grundandet anslutit sig till Addiopizzo föreningen, som med sitt kristiska konsumtionsmanifest förespråkar en ekonomi fri från mafia.

Mer information

Integritetspolicy | Cookiepolicy | Den här webbplatsen är skyddad avGoogle reCAPTCHA v3, Privacy Policy och Terms of Service av Google.
Sei maggiorenne? Questo sito richiede che tu abbia almeno 18 anni per poter accedere.